Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

 K historii SDH Hluboký Důl jsem  v poslední době   objevil  historické záznamy, kde se uvádí, že tento Sbor fungoval společně s SDH Nebovidy od roku 1882/ přesné založení zjištuji / Na základě těchto faktů shromažduji další podklady a informace, které by osvětlili vlastní základy SDH.

Z posledních záznamů, je patrno, že se Hluboký Důl oddělil jako funkční část původního společného SDH. Poté se uvádí následující:

sbor byl založen ustavují schůzí dne 28. ledna 1934. Při založení měl 15 členů činných, 45 přispívajících, 8 členů samaritánské stráže a 39 žáků a žákyň. Prvním starostou byl zvolen Alois Douša, náčelníkem František Kubera, jednatelem Alois Tunkl, pokladníkem Alois Lhotka, vzdělavatelem Josef Venc, zbrojmistrem Bedřich Hála. 
 Od roku 1935 byl starostou sboru Karel Zelenka a poté Oldřich Vencl.
 
   Hasičský sbor pro Hluboký Důl byl velmi činný. Pravidelně se zúčastňoval všech
okrskových, župních a krajských veřejných cvičení. Také se  zúčastnil  3. - 5. 7. 1937
celostátního sjezdu hasičstva v Bratislavě.
 
V roce 1946 bylo rozhodnuto o postavení hasičské zbrojnice na Hlubokém Dole. Parcelu ve výměře 1 000m2 získal sbor dle pamětníků zdarma od Jaromíra Záběhlického a podzim roku 1946 začalo s výstavbou. Nadšení a elán vzápětí vystřídala neochota zdarma pracovat a tak zůstalo jen pár nadšenců. V roce 1951 byl sbor hasičů Hluboký Důl povinně sloučen se sborem v Nebovidech. Poté se na zbrojnici přestalo pracovat úplně. Takovýto  stav  trval po celé 3 roky a v roce 1954 byl překonán krizový stav a poté vznikl sbor nový,  kam se přihlásilo 113 členů. Tito začali dobrovolně a zdarma pracovat na dokončení hasičské zbrojnice, zavedli do ní elektrickou přípojku a zbrojnice začala plnit svůj účel. V roce 1955 se dokončilo oplocení a můstek vjezdu ke zbrojnici.
 Dle některých dokumentů byl vyčíslen náklad  na zřízení a vybudování zbrojnice částkou  43 531 Kč, z toho bylo 31 676 Kč v hotovosti a ostatní náklady byly odpracovány členskou základnou jako bezplatné brigády. Bylo zaevidováno 49 osob s odpracovanými 2 371 hodinami.
 
 19. 5. 1955 se družstva mužů, žen a žáků zúčastnilo okresní soutěže ve Starém Kolíně, ženy získali absolutní vítězství, muži v kategorii dobrovolných sborů získali také vítězství a žáci na této soutěži získali třetí místo.
 
17. 7. 1955 v Hořovicích u Plzně ženy obsadili v soutěži třetí místo a muži i přes poruchu stroje se přesto umístili ze 100 závodících družstev na 15 místě.
 
   V roce 1956 soutěžili v Zásmukách. Muži byli absolutní vítězové a získali putovní pohár a i pohár vítěze.
 
 V následují době se zúčastňovali mnoha soutěží a na těchto získávali přední místa. Dokladem toho jsou bezpočetná ocenění, diplomy a poháry vítězů.
 
   Při požárním sboru Hluboký Důl byl založen 1. 10. 1934 Hokejový odbor.
I tenko vyvíjel úspěšnou činnost a získal mnoho cen a pohárů. Aktivními sportovci byli:
Alois Lhotka, Josef Mareček, Václav Zelenka, Jiří Vnuk, Miloš Vencl, Alois Kubera, Oldřich Pluhař, Věkoslav Čejka, Jaroslav Martinec, Alois Douša, Miloslav a Jaroslav Sova. Hrálo se na rybníku u Táflů. Při sloučení tělovýchovy byl hokejový odbor hasičského sboru Hluboký Důl spolu s majetkem převeden pod Sokol Nebovidy.
 
 
 
 Další činností na které se podíleli členové hasičského sboru bylo pořádání divadelních
představení. Pro toto získali od „ Dramatického sdružení „ v roce 1941 jeviště. Ve vedení ochotnického divadla byl : Bohumil Louda, Jaroslav Doubrava, Josef Jetenský, Alois Janata, Josef Vencl.
 
 V dalším sportovním odvětí, kde se aktivně zapojovali členové hasičů byl i fotbalový klub SLAVOJ a později přejmenovaný klub S. K. Nebovidy.
 
Historie hasičského sboru Hluboký Důl, později Požární Jednoty Hluboký Důl, také Sboru Požární Jednoty a nově Sboru Dobrovolných Hasičů Hluboký Důl byla zaznamenávána do kroniky našeho Sboru. Bohužel v euforické době po roce 1989
byla „údajně“ zapůjčena bývalým vedením SDH „komusi „, který měl zdokumentovávat činnost dobrovolných sborů na okrese Kolín. Liknavostí a nedůsledností nebylo zaznamenáno, ani  kdy se zapůjčila. Starší členové si už nic nepamatují a mnoho dalších pamětníků již není mezi námi. Proto nemůžeme důsledně zaznamenat veškerou činnost Hasičů na Hlubokém Dole.
 
Žádáme kohokoliv, kdo by mohl vědět o někom, kdo zpracovával nějakou historii hasičů, nebo by věděl, zda někdo kroniku nemá zapůjčenou, aby se nám ozval. Děkujeme za všechny informace vedoucí k nalezení kroniky.
 
       Rádi bychom oslovili a požádali všechny, kdo mají ve svých soukromých sbírkách, archivech a fotoalbech doklady, věci, fotografie nebo jiné věci související s historií Sborů hasičů Hluboký Důl a Nebovidy o možnost zapůjčení nebo darování k zmapování
naší historie pro budoucnost. Za vše děkujeme.